Ortak Derslerle İlgili Sıkça Sorulanlar

1.  Uzaktan eğitim ile yürütülen ortak dersler hangileridir?

2.  Hangi öğrenciler ortak dersleri uzaktan eğitim ile alır?

Üniversitemizde eğitim alan tüm fakülte ve meslek yüksekokulu öğrencileri ortak dersleri uzaktan eğitim ile alır.

3.  Derslere devam zorunluluğu var mı?

Derslere devam zorunluluğu örgün eğitimde uygulanan devam zorunluluğu ile aynıdır.

4. YYUZEM ÖYS’ ye nasıl erişebilirim?

http://uzem.yeniyuzyil.edu.tr/” adresi üzerinden kullanıcı adı ve şifrenizi girerek ders materyallerine ve canlı ders kayıtlarına erişebilirsiniz.

 • Kullanıcı Adı           : ogrenci no
 • Kullanıcı Şifresi      : T.C. Kimlik no

5. Ortak Derslerin canlı derslerine nasıl katılabilirim?

http://connect.yeniyuzyil.edu.tr/” adresi üzerinden kullanıcı adı ve şifrenizi girerek ders materyallerine ve canlı ders kayıtlarına erişebilirsiniz. 

 • Kullanıcı Adı           : ogrenci no
 • Kullanıcı Şifresi      : T.C. Kimlik no

6. Ders materyallerine nasıl ulaşabilirim?

YYUZEM ÖYS’ ye kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra; ilgili ders için sisteme yüklenmiş olan haftalık ders materyallerine ulaşabilirsiniz.

7.  Derslere ait basılı kitap var mıdır? Varsa nasıl temin edebilirim?

YYUZEM ÖYS 'de sunulan ders materyalleri dışında ders içeriğinde sizlere önerilen kaynakları alabilirsiniz. 

8. Sınavlar nasıl yapılacaktır?

Sınavlar bir vize ve bir final şeklinde uygulanacaktır. Vize sınavları internet üzerinden, final sınavları ise üniversitesi yerleşkesinde daha önceden duyurulan dersliklerde yapılacaktır.

9. Sınavlar ne zaman yapılacaktır?

 • Ara Sınav Tarihi               : 
 • Final Sınav Tarihi             : 
 • Bütünleme Sınav Tarihi    : 

10. Ara sınav ve final sınavının dönem sonu notuna yüzdelik etkisi ne kadardır?

Vize: %20

Final: %80 şeklinde değerlendirilecektir.

11. Sınavlarda hangi ünitelerden sorumluyuz?

Ara sınavda ilk yedi üniteden, final ve bütünleme sınavlarında tüm ünitelerden sorumlu olacaksınız.

12. Sınav sonuçlarını nereden öğrenebilirim?

Vize sınav sonuçlarını internet üzerinden sınavınızı uygladıktan sonra görebileceksiniz. Final sınav notunuzu ilgili dersin hocası otomasyona girdikten sonra kampus.yeniyuzyil.edu.tr adresinden öğrenebileceksiniz.

13. Öğretim elemanlarıyla iletişime nasıl geçebilirim?

Uzaktan eğitim ile yürütülen ortak derslerin öğretim elemanlarına YYUZEM web sayfasında “Ortak Dersler-Öğretim Elemanları” menüsünden  ilgili dersin öğretim elemanlarına ait adres ve iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

14. Uzaktan eğitim ile yürütülen ortak derslerin sınavına yönelik mazeret, dilekçe, rapor vb. belgeleri nereye vereceğim ve sınav notu itirazlarını nereye yapacağım?

Sınava girememe durumununuz da mazeret ve dilekçelerinizi kayıtlı bulunduğunuz fakülte/yüksekokula bildirmeniz gerekmektedir. Sınav sonuçlarına yönelik itirazlarınızı veya notunuzun sistemde görünmemesi durumunu dersi yürüten öğretim elemanına bildirmeniz gerekmektedir.

15. Derslerden muaf olduğum halde sistemde notum FF görünüyor?

Böyle bir durumda bağlı bulunduğunuz Fakülte/Yüksekokulun öğrenci işlerine başvurmanız gerekmektedir.

16. Sınavlara girdiğim halde sistemde notum FF olarak görünüyor?

Böyle bir durumda uzaktan eğitimle almış olduğunuz ortak dersi yürüten öğretim elemanına veya bağlı bulunduğunuz Fakülte/Yüksekokulun öğrenci işlerine başvurmanız gerekmektedir.

17. Ortak Dersler Neden Uzaktan Eğitim ile Verilmektedir?

Yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretime ilişkin usul ve esaslar’ın 6. maddesinin (c) fıkrasına göre örgün öğretim ile verilen derslerin %30′u uzaktan öğretim ile verilebilecektir. Ayrıca Atatürk Üniversitesi ön lisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinin 10. maddesi ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,  Türk Dili ve Bilgisayar Uygulamaları dersleri uzaktan eğitim ile yürütülmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda, ilgili derslerin uzaktan eğitim yolu ile verilmesi aşağıdaki avantajları beraberinde getirmektedir.

 • Öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik kullanım deneyimlerinin artması,
 • Uzaktan eğitimle verilecek dersler için öğrencilere zaman ve mekân esnekliği sağlanması,
 • İlgili dersler için yapılan ölçme ve değerlendirmelerde bütünlük sağlanması,
 • Ortak dersler için verilen eğitimin tüm öğrencilere aynı standartta verilmesinin sağlanması,
 • Kaynakların (derslikler vb.) verimli kullanılması.
 • Bölüm derslerine ağırlık verebilmeleri

18. Ortak Derslerin Sınav Uygulaması Nasıl Gerçekleşmektedir?

 • Sınav tarihleri fakülte/yüksekokullardaki ilan panolarında, YYUZEM web sayfasında ilan edilecektir.
 • Ara sınvalar YYZEM web sayfasında ilgili dersin sayfasından uygulanacaktır.
 • Ara Sınav çoktan seçmeli sorular sorulacak ve sonuçlar hemen ekranda görünecektir. Final sınavıda çoktan seçmeli olacak fakat üniversite yerleşkesinde belirlenen dersliklerde olacaktır.
 • Dersler için yapılan sınavlarla ilgili değerlendirmeler ve sonuçları öğrenci otomasyonu üzerinden öğrencilere duyurulacaktır.
 • Sınav sonuçlarına yönelik itirazlar ilgili dersin öğretim elemanına yapılacaktır.

19. Derslerin Uzaktan Eğitimle İşlenişi Nasıl?

 • Ders notu,videolar ve etkileşimli materyallere http://uzem.yeniyuzyil.edu.tr adresinden ilgili dersin sayfası üzerinden erişebilirsiniz.
 • Ortak Dersleri için belirlenmiş olan gün ve saatlerde canlı derslere connect.yeniyuzyil.edu.tr adresinden katılabilirsiniz.
 • Ders Öğretim Elemanlarıyla birebir Ofis Saatlerinde görüşebilirsiniz.

Not: connect.yeniyuzyil.edu.tr dresinden canlı derslere katılabilirsiniz fakat kayıt altına alınan canlı dersin kaydına erişemezsiniz. Canlı dersin kaydına uzem.yeniyuzyil.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.

Last modified: Tuesday, 13 December 2016, 3:40 PM