Değerlendirme Esasları

Değerlendirme Esasları

Eğitmenler öğrencilerle senkron veya asenkron olarak iletişim kurmaktadır.

Öğrencilerin Öğretim Yönetim Sistemi (ÖYS) üzerindeki tüm faaliyetleri kaydedilmektedir. Her öğrencinin ders içeriğini ne ölçüde takip ettiğini ve sohbetlere katılımı ile ilgili bilgiler Öğretim Yönetim Sistemi tarafından otomatik olarak kaydedilerek dersi yürüten öğretim elemanının bilgisine sunulmaktadır. Öğretim elemanı dönem içerisinde öğrencilere ödev verebilmektedir.

Online deneme ve vize sınavları Öğretim Yönetim Sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Her öğretim yılındaki her bir ders için bir ara (Vize), bir yarıyıl sonu (Final) sınavı ve bir bütünleme sınavı yapılmaktadır. Ara sınavlar internet üzerinden online olarak, yılsonu (final) sınavlar ile bütünleme sınavları yüz yüze oturumlar halinde akademik takvimde belirlenen tarihlerde Yeni Yüzyıl Üniversitesinde yapılmaktadır. Ara (vize) sınavının başarı notuna katkı oranı %20, yılsonu (final) veya bütünleme sınavının ise %80 dir. Sınavlar mutlak ölçütlere göre değerlendirilir. Ders başarı notu, ara sınavı ile yarıyıl sonu sınavı puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir.

Geçme notu 100 üzerinden 50′dir.

Last modified: Tuesday, 13 December 2016, 3:35 PM